Summa sidvisningar

Reklam


Skattefällan

"Det nuvarande systemet för fastighetsbeskattning låser på ett effektivt sätt in hushållen i deras nuvarande boende. En låg årlig fastighetsskatt i kombination med skatt på realisationsvinst gör att många äldre hushåll väljer att bo kvar i sina ägda och nedamorterade lägenheter. Den totala effekten av skattesystemet på rörlighet och bostadsbyggande är svår att mäta, men mycket talar för att effekten är betydande.
Receptet är att höja den årliga fastighetsskatten, som också ska vara kommunal som i de flesta andra länder. Samtidigt tas skatten på realisationsvinst bort. En kombination av ”piska och morot” ökar rörligheten på bostadsmarknaden."
Fastighetsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista