Summa sidvisningar

Reklam


"De flesta kommuner i storstäderna har antingen blygsamma eller inga ambitioner alls att bygga"

"Ögonblicken då det är möjligt att upphäva partipolitikens tyngdlag kommer sällan. För Stefan Attefall skulle det till exempel krävas att han erkänner att regeringens politik inte räcker. Men haveriet på bostadsmarknaden är också en exceptionell fråga. Misslyckandet är både långvarigt och storskaligt, och bostadsbristen måste sägas tillhöra de största problemen i svensk ekonomi."
"Vilka spörsmål skulle en brett förankrad översyn av bostadsmarknaden kunna ta ställning till? Ett är ränteavdraget. Effekten av avdraget är, eftersom det minskar kostnaden för att låna, en permanent högre prisnivå på bostäder. Att avskaffa det över en natt skulle slå hårt mot hushållens ekonomi. Men en långsam avtrappning kan framför allt skruva ned förväntningarna på prisökningar i framtiden, och dämpa de känslor som skapar spekulativa köp­yror. Manövern skulle dock kräva just en uppgörelse över blockgränsen."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista