Summa sidvisningar

Reklam


Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, om Sveriges bostadsbubbla

"Bevisen för att Sverige har mycket uppdrivna bostadspriser är nämligen överväldigande, både ur ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Granskar vi 16 industriländer med trovärdig prisstatistik kan konstateras att bara ett land haft kraftigare prisökningar än Sverige de senaste femton åren. Svenska bostadspriser har stigit 130 procent mer än inflationen, vilket kan jämföras med bottenlandet Japan, som haft en real prisnedgång på hela 28 procent. Därefter i botten kommer Sydkorea och Grekland, vars bostadspriser ungefär följt inflationstakten, medan fyra länder haft en real uppgång på 20–40 procent och ytterligare fyra ligger i intervallet 50–70. I toppen hittar vi tre länder på mellan 75 och 95 procent, innan Sverige alltså glider in på en andraplats med 130 procent."
Peter Malmqvist på DI-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista