Summa sidvisningar

Reklam


Miljonprogrammet v.2.0

"Långsiktigt finns det fördelar med att människor äger sin bostad och till skillnad från det gamla miljonprogrammet bör ägda bostäder ­dominera i det nya miljonprogrammet. Centrala frågor är hur vi ska få företag att våga investera i  dessa nya områden, och hur hushåll med lägre inkomster ska kunna och våga köpa en bostad.

En möjlighet är följande:

Att staten utfärdar en ”säljoption” till alla som bygger och köper en bostad i dessa områden. Under de följande 5–10 åren erbjuder sig staten att köpa huset eller lägenheten till ett förutbestämt pris. Då vet aktörerna vilka risker de tar. Och ju attraktivare områden som skapas desto mindre blir riskerna att staten förlorar pengar.

Att undantag görs från bolånetaket och att staten garanterar lån upp till 100 procent av priset i de här områdena. Ett amorteringskrav på två procent införs i stället. På det sättet kan hushåll som saknar ekonomiska reserver ändå köpa en bostad så länge deras löpande ­inkomster täcker de löpande kostnaderna. Och många gånger blir dessa löpande utgifter i den ägda bostaden ändå lägre än hyran, bland annat på grund av ränteavdragen."
 DN-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista