Summa sidvisningar

Reklam


Mer om ränteavdraget


"Skattesystemet subventionerar inte hög skuldsättning genom ränteavdraget. Eftersom kapitalavkastning (bl.a. ränteinkomster) beskattas, måste av symmetriskäl räntekostnader vara avdragsgilla. Felet är att kapitalavkastningen i form av bostadsutnyttjande (och annan kapitalkrävande konsumtion) inte beskattas hos villaägarna."
Niclas Virin

" Vi måste straffa, eller i alla fall sluta gynna, lånande. Fler måste stimuleras att bygga upp en buffert för inkomstbortfall och inför återgången till ett normaltillstånd i ekonomin."
Günther Mårder

"Skattemässigt är det ganska märkligt att man i dag kan dra av låneräntorna från första kronan, men inte göra avdrag för sparande. Det är rimligt att skattesystemet är minst lika generöst gentemot sparande,"
Christer Nylander

"En räntekostnad motsvaras av en lika stor ränteintäkt. Räntan är därför statsfinansiellt en helt meningslös skattebas. (Det kan finnas fördelningspolitiska skäl, men de är inte tunga. I själva verket är de nog tvärt om.) Med tanke på att ränteinkomster till stor del tillfaller skattebefriade (och utländska) subjekt är skattebasen negativ. Om det är så, som ofta hävdas, att ränteavdragsrätten stimulerar till en osund skuldsättning och uppblåsta fastighetsvärden, vore stora vinster att hämta genom att avskaffa beskattningen av räntor."
Niclas Virin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista