Summa sidvisningar

Reklam


Mer om ränteavdrag


"Avdraget innebär att alla med bostadslån har rätt att dra av upp till 30 procent av sina ränteutgifter mot annan inkomst. Avdragsnivån är exceptionellt hög i jämförelse med andra europeiska länder, där det genomsnittliga ränteavdraget är 17 procent. Avdraget är dessutom dåligt anpassat efter dagens bostadsmarknad. Det infördes i en tid när den ekonomiska politiken såg annorlunda ut och Sverige hade en hög fastighetsbeskattning. Eftersom fastighetsskatten i dag har ersatts av en fastighetsavgift med annan utformning finns det inte heller samma behov av ränteavdrag, i alla fall inte av den storlek som i dag."
Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU

"Pär Nuder ville att Alliansen skulle hitta på ett politiskt tokigt sätt att finansiera ett avskaffande av fastighetsskatten. Fredrik Reinfeldt gick i fällan med sitt utspel om försämrade ränteavdrag."
Nationalekonomen Danne Nordling

"Det finns stor potential för ett enklare skattesystem i Sverige. I vårt förslag utgår vi från en enhetlig inkomstskatt på 25 procent i kombination med en bredare skattebas, till exempel i form av slopade ränteavdrag. Med undantag för hushåll med höga lån skulle nästan alla få en högre disponibel inkomst, skriver SNS Konjunkturråd. "
SNS - DN-debatt

* att ränteavdraget fyllde en funktion när Sverige hade en hög fastighetsbeskattning
* att Sverige har nästan dubbelt så höga ränteavdrag (30%) som det europeiska genomsnittet (17%)
* att det höga ränteavdraget gör att svenskarna lånar mer än de annars skulle göra
* att ränteavdraget driver upp priserna på fastigheter och bygger upp en fastighetsbubbla
* att ränteavdraget inte underlättar för förstagångsköpare utan gör det svårare för dem, då bostadspriserna blir upptrissade
* att ränteavdraget skulle kunna sänkas, men man måste tänka igenom hur det ska göras
* att dagens låga ränteläge gör det lättare att minska ränteavdraget
Flute Tankar och SvD

"Under 2012 deklarerade svenskarna hela 108,2 miljarder i ränteutgifter. Det är 35 procent mer än genomsnittet de senaste 15 åren, räknat i 2012 års penningvärde. Och det trots den just nu mycket låga nivån på räntan."
SvD


 "Ränteavdrag är ett sätt för staten att subventionera belåning. Företag kan i dag, i sin redovisning, dra av räntekostnader för att minska sitt årliga resultat och således betala lägre skatt. Syftet med en sådan subvention av räntor är att uppmuntra företag att ta lån för nya investeringar som man hoppas ska generera i nya arbetstillfällen i framtiden.
Liknande ränteavdrag finns för privata låntagare som tillåts kvitta trettio procent av sina betalda ränteutgifter mot sin intjänade arbetsinkomst. Genom att sänka kostnaderna för att låna pengar uppmuntras privatpersoner att låna större belopp än de skulle haft råd med utan ränteavdraget – vilket också syns på lägenhetsbudgivningarnas ökade budpris.

Förespråkarna för avdraget menar att ökade bostadspriser stimulerar bostadsbyggandet. Det må vara delvis sant då privata byggherrars byggande motiveras av att kunna sälja sina bostadsrätter dyrt. Å andra sidan är det genom en politisk vilja i kommunen möjligt att stimulera nybyggnation utan att skuldsätta enskilda privatpersoner. Skeptiker till ränteavdraget menar att ett system som uppmuntrar privatpersoners ökade belåning ökar riskerna vid kriser.
Socialdemokraterna bör ta hänsyn till ytterligare aspekter i avdragsdebatten. Dagens system gynnar bankerna då de möjliggör för dem att ta ut ränta på större belopp och där mellanskillnaden betalas av skattebetalarna. Det är orimligt att skattepengar används till att öka vinster för banker."
Tro och politik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista