Summa sidvisningar

Reklam


Bobubblas förslag till ökat bostadsbyggande

Problem:
Många av de bostadsprojekt som finns i kommunernas detaljplaner är planerade att byggas ut i etapper under ett antal år framöver. Drygt 8 000 av dessa kan sägas vara outnyttjade byggrätter.

Enligt länsstyrelsen är den vanligaste förklaringen till varför färdiga detaljplaner inte bebyggs att byggherrarna väljer att senarelägga projekt av marknadsskäl.

Förslag för förbättring: 
Höj skatten på obebyggd mark likt Finland.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Överklagande på överklagande på överklagande.

Förslag till förbättring:
Ta ut en avgift för överklagande likt Danmark.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Sverige har Europas högsta byggpriser.

Förslag till förbättring:
Titta på Finland där det enligt SABO är 40-45% billigare att bygga enligt SABO. Det finns ingen logisk förklaring till att det är i snitt är 30% billigare, enligt Eurostat, att bygga i Finland enligt Kurt Eliasson. Bokverket har visat att man ganska enkelt kan minska byggkostnaderna ordentligt med enkla ingrepp.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Svenska bolån växer utom kontroll.

Förslag till förbättring:
Det finns i princip inga amorteringsfria lån i Finland.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Alla har inte klart för sig att intäkter från  utförsäljning av allmännyttan var tänkt att finansiera byggande av nya hyresrätt - men det blev ju inte så.

Förslag till förbättring:
Prata med Mats Odell om hur han och Regeringen tänkte, det finns gott om frågor där Alliansen borde kunna ställas till svars för. Läs på hur resonemanget gick och fråga varför det blivit som det blivit.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Markpriserna (markkostnad per lägenhetsarea) har gått fullständigt över styr sedan 2000/2005.

Förslag till förbättring:
Planlägg mer mark, bygg ut infrastruktur och se till att man inte kan köpa mark på spekulation och ta ut ordentligt med skatt på densamma om det trots allt görs.

------------------------------------------------------------------

Problem:
En ökning av bostadspriset leder till en tillfällig ökning av bostadsbyggandet men när jämvikten är återställd sjunker byggandet igen men priset är fortfarande är på den nya högre nivån

Förslag till förbättring:
Det är viktigt att förstå hur denna prisbildning fungerar - det finns mycket intressant information hos Lantmäteriet i just detta ämne. Läs på!

------------------------------------------------------------------

Problem:
Sverigedemokraterna utmålas i tid och otid för att inte ha några lösningar eller förslag hur vi kan förbättra utanförskapsområdena.

Förslag till förbättring:
Fundera över om inte Hans Lind idé om att staten utfärdar en ”säljoption” till alla som bygger och köper en bostad i dessa (förorts-/problem-) områden däre staten förbinder sig att köpa tillbaka fastigheten till ett förutbestämt pris 5-10 år senare om integrationen havererar (intressant chicken-race med Erik Ullenhag).

------------------------------------------------------------------

Problem:
Bostadspolitiken omfördelar tusen miljarder till de rikaste.

Förslag till förbättring:
När en stor förmögenhetsomfördelning sker i det tysta genom restriktiva regleringar är den i stället samhällsfarlig. Risken finns att en växande känsla av utanförskap bland dem som inte är med på bostadståget i stället ökar krav på högre skatter och bidrag.

------------------------------------------------------------------

Problem:
Anders Borg är livsfarlig populist och Sverige är beroende av ökande skuldsättning. Han har svårt att ta in lösningar på problem som inte direkt gynnar hans kärnväljare.

Förslag till förbättring:
Påminn svenska folket att Anders Borg inte håller vad han lovar. Han är livrädd för amorteringskrav. Även detta legend har en tvivelaktig bakgrund för att vara finansminister, det är kanske därför han inte kan inse problematiken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista