Summa sidvisningar

Reklam


Hur var det med bostadspolitiken 2006?

Den demografiska utvecklingen talar för att vi de närmaste åren koncentrerar insatserna på ungdomars behov av bostäder. Antalet ungdomar i åldern 20-24 år, det vill säga de som är på väg in på bostadsmarknaden, ökar och kommer att kulminera åren 2010 till 2013.
Men därefter minskar dessa årskullar snabbt. År 2020 är antalet ungdomar i åldern 20-24 år nere på 2004 års nivå. Vi ser alltså en hastig ökning av antalet ungdomar som är på väg in på bostadsmarknaden. Men denna ökning kommer ännu snabbare att övergå i en minskning. Historien visar att ett forcerat bostadsbyggande ofta innebär ett felaktigt bostadsbyggande. 

DN debatt 2006

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista