Summa sidvisningar

Reklam


Bostadspolitiken omfördelar tusen miljarder till de rikaste

"Att en del människor blir rikare kan ibland öka den sociala rörligheten, om det till exempel sker genom att människor startar företag och blir framgångsrika. När en stor förmögenhetsomfördelning sker i det tysta genom restriktiva regleringar är den i stället samhällsfarlig. Risken finns att en växande känsla av utanförskap bland dem som inte är med på bostadståget i stället ökar krav på högre skatter och bidrag. Då skapas en ond cirkel där människor med små tillgångar dessutom får svårare att hitta arbete.

Fördelningspolitik måste därför betraktas med nya glasögon. Det kan inte vara rimligt att fördelningsdebatten uteslutande kretsar kring små relativa förändringar i pension eller a-kassa, samtidigt som politiska beslut skiftar enorma förmögenheter i det fördolda [Fastighetsskatt, byggregler, att det inte byggs alls etc.]. En mycket noggrannare analys behövs av fördelningseffekterna som skapas av de regleringarna som olika partier driver.
Regeringens olika reformer för att underlätta byggandet är angelägna, men tar lång tid att få genomslag, och har osäkra effekter. Regeringens ändring av plan- och bygglagen 2010 var till exempel avsedd att underlätta byggande, men hade sannolikt ingen effekt alls. De nya förslagen om att avskaffa de kommunala särkraven vid nybyggnation och flytta en del av beslutandemakten från kommunal till regional nivå är bra, men sannolikt för små och för långsamma. Under tiden fortsätter bostadspriserna att öka i snabb takt."
DN-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista