Summa sidvisningar

Reklam


Prisökningen på bostäder sedan 1990-talet beror till mycket stor del på ökade markpriser.

"Nuvarande bostadsförsörjningslag bör därför ersättas med skarpa krav förenade med sanktioner. Vår modell är att varje kommun ska vara ålagd att ha detaljplanelagd, byggbar mark motsvarande fem procent av sitt bostadsbestånd. På så vis skulle utbudet av byggbar mark öka, priserna pressas och så även kostnaden för att bygga nya bostäder.."
Byggindustrin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista