Summa sidvisningar

Reklam


Villaägarnas riksförbund bra i SvD opinion

 "Kommunpolitikerna har svaga incitament att planera för bostadsbyggande. Tvärtom finns det starka drivkrafter att inte planera för fler bostäder. Detaljplaner kan vara impopulära bland väljarna. Ny bebyggelse leder till inflyttning av väljare som kan rubba de maktförhållanden som utgör grunden för nuvarande kommunledning."

"Ett kritiskt yttrande från länsstyrelsen är nära nog ovidkommande för luttrade kommunpolitiker som har att hantera starka lokala opinioner, bristande infrastruktur och en allmän ovilja att planera inte bara för fler bostäder utan också för fler skolor, äldrevård och andra saker som tillkommer när befolkningen ökar. Regionala utvecklingsplaner som hittills ingåtts, och inte följts, visar att det är på det sättet. "

"Bostadsförsörjningslagen är en papperstiger och även med Attefalls justeringar förblir den ofarlig för kommunpolitiker. Sverige behöver liksom andra länder ett regelverk på högre nivå som tar till vara på vårt nationella behov av bostäder."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista