Summa sidvisningar

Reklam


Rimliga anledningar till varför det byggs minimalt trots att priserna är extermt höga på begangnatmarknaden?

"Om orsakerna till lågt byggande är komplexa, så är effekterna desto lättare att iaktta; priserna har stigit kraftigt. Det finns något paradoxalt i detta. Trots stigande priser – vilket reflekterar en stor betalningsvilja – så byggs det mycket lite. Någonstans finns en trång sektor, som inte reagerar på prissignalen.

 Detta mysterium visar sig även när försäljningspriser jämförs med nybyggnadspriser. Om det går att sälja hus till mer än vad de kostar att bygga, så borde vi se ett ökat byggande. Men de senaste femton-tjugo åren har det byggts mindre än under de femton-tjugo år som föregick dem, trots att ”vinstmarginalen” har varit lika hög eller högre.

För att få ihop ekvationen måste man titta på den del av marknaden som inte är en marknad, utan ett politiskt styrt monopol. Tillgången på byggbar mark och kommunernas roll som tillståndsgivare och ansvarig för planering spelar en nyckelroll."

Bästa lösningen på markprisproblemet jag sett hittils, det är ju genialt!
"Kommunerna bör åläggas att ha detaljplanerad mark för bostadsbyggande motsvarande minst 5 procent av beståndet. Till det kopplas ett omsättningskrav för småhustomter, för att garantera en skälig prissättning på mark från kommunen. "

SvD Opinion


1 kommentar:

  1. I Linköping finns det gott om detaljplanerad mark men byggbolagen är långsamma med att dra igång nya projekt.

    SvaraRadera

Min blogglista