Summa sidvisningar

Reklam


Byggpriser upp 1800% på 40 år. Inflation: 700%

Attfall har förstått 50% av problemet. Titta på markpriserna också!
"Det är vår uppfattning att de höga byggpriserna hämmar Sveriges tillväxt och att åtgärder bör vidtas för att hejda prisökningen. Byggpriserna ökade med hela 1 800 procent åren 1968–2010, enligt Boverket. En svindlande ökning som blir än mer påtaglig när den ställs i relation till ökningen av konsumentprisindex under samma period: 700 procent."

DI Debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista