Summa sidvisningar

Reklam


Tomter står tomma – trots bostadskrisen

Attefall (KD) får något nytt att utreda till 2014 då han ryker?


Tomter står tomma – trots bostadskrisen (DN)
"Det saknas villatomter i Sverige. En unik kartläggning av Lantmäteriet som DN tagit del av visar att en fjärdedel obebyggd tomtmark finns i de expansiva storstadsregionerna. ” Här finns en bank av tomter som skulle kunna komma ut på marknaden och bebyggas”, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet."
"För varje tusenlapp som värdet för en bebyggd småhusfastighet har ökat under senaste tioårsperioden har tomtmarken i genomsnitt bidragit med 620 kronor och småhuset 380 kronor.
– Det har varit en väldigt liten tillgång på småhus och efterfrågetrycket har gjort att priserna har stigit kraftigt. Med en fördubbling av fler tomtmarker skulle det vara en annan prisutveckling. Spär du på utbudet får du en prispress, säger Henrik Roos.
Skälen till att inte fler privata tomter kommer ut på marknaden varierar, till exempel att ägaren inte vill ha en granne, att barnen ska bebygga den i framtiden eller höga byggnadskostnader och den långa bygglovsprocessen."
 Även i GP

Läs även denna gamla artikeln hos SR 

Artikel om tomtsökande familj i Stockholm

Trevlig sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista