Summa sidvisningar

Reklam


Villaägarnas Riksförbund ryter till

Hur kan Boverket acceptera och återge att det i till exempel Helsingborg, Jönköping, Linköping, Halmstad, Karlstad, Örebro, Gävle, Sundsvall och ytterligare över hundra kommuner inte råder brist på småhus eller bostadsrätter men skriande brist på hyresrätter? Betyder detta att kommunala småhustomter skulle vara helt osäljbara i dessa kommuner till rimliga priser? Naturligtvis inte.

Boverkets enkät visar med all önskvärd tydlighet att den statliga myndighet som har ansvar för analysen av den svenska bostadsmarknaden såväl som ett stort antal kommuner totalt missförstått svensk bostadsmarknad. Man tror instinktivt att bostadsbrist är det samma som brist på hyresrätter. Prisutvecklingen på småhus och småhustomtpriserna ingår inte i analysen trots att de avslöjar hur efterfrågan egentligen ser ut.

Svenskar vill bo i småhus om man kan. Villaägarnas Riksförbund har under hela 2000-talet undersökt svenskarnas boendeönskemål och gjorde en ny undersökning i juni med hjälp av opinionsinstitutet Yougov. Undersökningen visar att en övervägande del av svenskarna helst vill bo i småhus. Bland dem som i dag bor i hyresrätt vill inte mindre än 43 procent flytta till småhus och 24 procent till bostadsrätt. Endast 30 procent av de boende i hyresrätt vill helst bo i den upplåtelseformen.

SvD Brännpunkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista