Summa sidvisningar

Reklam


Bostadsministern på fel spår när han ska tvinga stockholmskommunerna bygga bostäder

"Det kan naturligtvis vara så att brist på planer är ett hinder för ytterligare bostadsbyggande i kranskommunerna. Det gäller dock inte Järfälla. Här finns sedan länge gott om färdiga planer och mark som anvisats till olika byggherrar. En hel del byggs också, men att det inte är mer byggande som kommer till stånd beror på något som bostadsministern avstår från att ta upp.

Den faktiska efterfrågan på bostäder bestäms av priset på den bostad som efterfrågas och betalningsviljan hos den som förväntas köpa eller hyra. Att bygga nytt är dyrt. Det som framstår som ”behov” av bostäder stämmer alltså inte alltid med den faktiska efterfrågan när bostadskonsumenten också måste ta hänsyn till pris och den egna ekonomin. Det här har särskilt stor betydelse Stockholms kranskommuner."

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista