Summa sidvisningar

Reklam


Swedish Modules ger sig in i bostadssvängen...

Swedish Modules i Emtunga AB lanserar ett koncept med bostäder i 40-fot containrar som en lösning på ungas bostadsbrist. Swedish Modules affärsidé är att bedriva industriell produktion av modulära anläggningar till kunder inom offshore, läkemedelsindustrin, sjukvård och övrig industri.

"Containrarna kan enkelt sättas samman till större bostadshus och kan, om behovet förändras, flyttas helt eller delvis. På så sätt kan bostädernas placering följa framtida efterfrågan. Snabbheten består i att färdigställandet av lägenheterna görs i fabrik samtidigt som arbete med grund och infrastruktur påbörjas där lägenheterna skall uppföras. Lite förenklat kan man säga att byggtiden förkortas med halva tiden. Det innebär också för en investerare att återbetalningen på investerat kapital sker mycket snabbare. Andra fördelar är att byggarbetsplatsen minskar i omfattning, tung trafik till och från bygget reduceras och inkräktandet på omgivande verksamheter och miljö minskas väsentligt
Inredningen och standarden i lägenheterna är fullt funktionella med möjlighet att göra tillval. Det finns således stora förutsättningar för att skapa en mycket bra boendemiljö och på ett snabbt sätt lösa ett sedan länge akut problem, bostadsbrist för studerande och unga. Nu"
Pressrelease

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista