Summa sidvisningar

Reklam


Mats Odell (fd. bostadsminister)
Mats Odell (KD) var Sveriges bostadsminister mellan 2006-2010. Han ersattses som bekant (i alla fall för denna bloggens läsare) av Stefan Attefall. Detta inlägg handlar om delar Bo Bubbla finner intressanta under tiden som Odell var bostadsminister.

Kreditgaranti för att blåsa upp bostadsbubbla för nyanlända och arbetslösa
"Från och med nästa år vill regeringen att det ska finnas en kreditgaranti som gör det lättare att låna pengar till att köpa en lägenhet eller ett småhus om man till exempel inte har fast jobb. Så om man vill låna är tanken att staten går in och garanterar räntebetalningar upp till 100 000 kronor i fem år." [2007].

Resultatet av detta genidrag blev att ingen sökte denna statliga hjälp.

"Enligt Ekots inslag är det oklart om bankerna ens känner till systemet. Hans Göran Simonsson på Nordea i Växjö tycker inte systemet verkar särskilt smart.
– Nej, för kan man inte betala skulden till oss måste man ju ändå betala till Bostadskreditnämnden och då har man ju fortfarande skulden kvar, säger han."
[2008
Läs  även om förvärvsgaranti hos BKN. [2008]

Tillägg: Läs en bra sammanställning på detta fiaskot här.

Utförsäljning av allmänyttan skulle ge pengar att bygga nya hyresrätter
"För att ytterligare stimulera byggande föreslår nu regeringen i en proposition att den så kallade stopplagen tas bort. Det vill säga den lag som kräver tillstånd hos länsstyrelsen för kommunala allmännyttiga bostadsföretag att avyttra sina hyresfastigheter om man så önskar. Vi menar att om en stor majoritet av de sedan länge bofasta hyresgästerna vill ombilda till bostadsrättsförening så ska det inte finnas en stopplag som hindrar det. Det kapital som de kommunala bostadsbolagen erhåller vid dessa försäljningar hoppas regeringen ska gå till att bygga nya hyresrätter. Möjligheten att ombilda syftar alltså inte bara till att öka valfriheten för de boende utan också att minska bostadsbristen totalt sett. [2007]
"... fastighetsskatten på studentbostäder, som uppgår till 1 200 kronor per lägenhet, bör slopas. En sådan reform kostar ungefär 70 miljoner kronor i uteblivna intäkter per år, och han är redo att driva kravet i de kommande budgetförhandlingarna." [2007
"Menar Mats Odell att förutsättningarna för att bygga hyresrätter är så dåliga att det endast kan göras av stora bolag som kan sälja ut en del av sitt bestånd? I så fall anser vi att bostadsministern borde ägna mer tid åt att se över villkoren för hyresrätten. Mats Odell skriver också att framtiden för bostadssektorn ser bra ut, trots slopade investeringsbidrag, och då blir det ännu märkligare att det krävs en försäljning av kommunala hyresrätter för att ha möjlighet att bygga nytt. " [2007]
Slopat byggstöd ger fler lägenheter
"Under 2006 kommer det att byggas 34.000 bostäder i Sverige, varav 10.000 är hyresrätter. Enligt bland annat Boverket skulle de flesta av dem inte ha byggts om inte det särskilda investeringsbidraget hade funnits." [2006]

"Mats Odell anser tvärtom - att slopandet av byggstöd ändå kommer att ge ett större bostadsbyggande i framtiden. Någon målsättning för hur många bostäder ska byggas har regeringen inte ännu." [2006]

"En brytpunkt i bostadsbyggandet kom i januari förra året. Då togs det statliga investeringsstödet till hyreslägenheter bort samtidigt som räntebidragen började avvecklas. Byggbolagen reagerade direkt. Siffrorna över antalet påbörjade hyresrätter visar en dramatisk nedgång 2007, hela 63 procent. Allra tydligast var det i Stockholm där nedgången var 75 procent." [2008]

Bostadsministern Odell undertecknar debattinlägg som "andre vice ordf. KD"
"MATS ODELL andre vice ordförande Kristdemokraterna" [2010]
Odellplattorna
"Nu har branschen fått ett nytt begrepp att leka med: Odellplattor. När ränte- och investeringsbidrag försvinner vid årsskiftet gäller det att ha hunnit gjuta bottenplattan för att kunna ta del av pengarna"

"Det hade varit ganska smakfullt om regeringen haft någon typ att nedtrappning och en viss övergångstig, säger Hans Pettersson, vd på Familjebostäder, som ändå hinner med att gjuta bottenplattor till merparten av de 400-500 lägenheter som är på gång." [2006]
Löneinflation på 5% under tio år?
"- Det kommer inte att införas marknadshyror i Sverige. Och ingen kommer att behöva lämna sitt boende på grund av ändrad hyressättning. Trygghet i boendet är en viktig princip, sade han.
Hur man ska undvika att människor inte får råd att bo kvar, om hyrorna höjs med fem procent under tio år, kunde Mats Odell inte säga. Han hänvisade till att även lönerna stiger under motsvarande period." [2008]

Mats Odell glad över stigande bostadspriser
"Mats Odell välkomnar de stigande bostadspriserna i Sverige. Bomarknadens utveckling under krisåren visar nämligen hur väl de svenska bankerna klarat sig, säger finansmarknadsministern till di.se." [2010]

Studentkårer i krissamtal
"Odell anser också att kommunerna på högskoleorterna ska ta sitt ansvar och tillhandahålla mark för studentbostäder till rimliga priser och han tycker att byggreglerna för studentbostäder ska bli enklare. Ett annat förslag är att avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder. Bättre villkor för andrahandsuthyrning är ytterligare ett förslag som Odell har kommit med. Nicke Grundberg, ordförande för SSCO, utgår gärna från de förslag som Mats Odell har lämnat men han betonar att det är viktigt att man omsätter retoriken i konkret politik.  
Jag föreställer mig att regeringen har ett intresse av att komma vidare i den här frågan i god tid innan valet. Vi har en halv miljon förstagångsväljare och dessutom ett rekordstort antal studenter som i många fall upplever bostadssituationen som avgörande för deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller skaffa sig en utbildning, säger Nicke Grundberg i ett pressmeddelande." [2010]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista