Summa sidvisningar

Reklam


TMF: Bolånetaket fungerar inte

Finansinspektionen har gjort en uppföljning av bolånetakets effekter och säger sig ha kommit fram till att det fungerar. Det är sant att belåningsgraden minskar, men det gör också byggandet av nya bostäder. Och – den minskningstakten slår minskningstakten av belåningsgraden. Det ger en ackumulerande bostadsbrist vars reella effekter redan nu är synliga. Det om något skapar bubblor.

Antalet nya bostäder har minskat med två tredjedelar sedan 2010, vilket ger en brist på minst 250 000 bostäder. För att komma i kapp det behovet behöver vi ha en dynamisk bostadsmarknad där flyttkedjorna fungerar. För den dynamiken är bolånetaket förödande.
Den svenska bostadsmarknaden bygger till stor del på att människor köper sin bostad. Bolånetaket gör det oerhört svårt för framförallt unga som köper sin första bostad, men också för människor som flyttar in till de större städerna, att finansiera sitt bostadsköp. Trots många hugade säljare står flyttkedjorna still. Bostadsbyggandet minskar och bostadsbristen i framförallt tillväxtregioner ökar dramatiskt. Bolånetaket sätter effektfullt stopp i systemet.

- Finansinspektionen framhåller i sin undersökning att i princip alla hushåll (98 procent) som lånar över bolånetaket amorterar. Och det är precis det här det handlar om; låt bankerna göra individuella uppgörelser med sina kunder med sedvanlig riskbedömning och krav på amortering, säger Leif G Gustafsson, vd i Trä- och Möbelföretagen.

- Bolånen utgör precis som FI beskriver 90 % av skuldbördan, samtidigt har flera av de stora bankerna uttalat att de i stort sett aldrig gör förluster på bostadslån. Bankerna är de som med en fullständig bild av sina kunders betalningsförmåga kan göra bedömningen.

Källa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista