Summa sidvisningar

Reklam


Hans Lind är kritisk till mätmetoder

Via min nya bloggranne Anti (läs hans intressanta inlägg om Norge här, här och här)såg jag att Hans Lind och Hans-Sock Song granskar byggproduktivitet. Deras rapport heter ”Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin: Ett faktum eller ett mätfel?”. Några intressanta iakttagelser har de hittills gjort enligt en artikel på Byggindustrins nätupplaga. Enligt Hans Lind och Han-Suck Song är det omöjligt att med dagens mätningar och indexsystem svara på hur branschens produktivitetsutveckling ser ut. De anger exempelvis att byggnadsprisindex inte tar hänsyn till kvalitetsförändringar. Att jämföra detta med KPI och sedan hävda att priserna stiger snabbare i byggindustrin blir felaktigt. Det går inte att utläsa om de stigande priserna beror på att byggnaderna helt enkelt fått högre kvalitet än de hade tidigare.

Sedan tar de upp en annan detalj angående det  dåliga byggandet i Sverige:
" I Sverige konstaterar vi uppgivet att vår nyproduktion av bostäder per capita ligger väsentligt under våra nordiska grannländer. Det bygger på en jämförande nordisk statistik som omfattar nyproduktion och rivning, men inte ombyggnader. Det betyder att den voluminösa svenska rot-sektorn, där bland annat förvandlingen av fritidshus till permanentboende ligger, inte finns med i statistiken. Vad mäter man då? (se t.ex. Tyresö)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista